Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (IPP–PF) posluje v pravno organizacijski obliki raziskovalnega zavoda. Njegova dejavnost je raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju pravnih znanosti, svetovanje ter pravno izobraževanje.

Facebook   Instagram                                                 Celotna predstavitev »

Aktualno

22.02.2024
Vabljeni na konferenco o pravnih vprašanjih elektronskega poslovanja in informacijskih tehnologij "Pravo v informacijski družbi", ki bo potekala v četrtek, 28. marca 2024 v zlati predavalnici na Pravni fakulteti v Ljubljani.
22.02.2024
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in Založba Uradni list RS vabita na predstavitev znanstvene monografije dr. Petre Lamovec Hren z naslovom "Oporoka Institut, raba, prihodnost" v torek, 19. marca 2024, ob 12.00 uri v senatni sobi Pravne fakultete Univerze v Ljubljani.
22.02.2024
Izr. prof., izr. prof. dr. Ana Vlahek in mlada raziskovalka Tjaša Kalin sta v preteklem letu pripravili povzetke slovenske sodne prakse za objavo v UNCITRAL-ovi bazi pravne prakse – CLOUT.
21.01.2024
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani si prizadeva za spolno uravnoteženo strukturo vodstvenih kadrov, raziskovalk oziroma raziskovalcev in drugih zaposlenih, zato je direktor IPP-PF sprejel Akcijski načrt za uveljavljanje enakosti spolov za obdobje od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2027.
Arhiv obvestil