Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (IPP–PF) posluje v pravno organizacijski obliki raziskovalnega zavoda. Njegova dejavnost je raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju pravnih znanosti, svetovanje ter pravno izobraževanje.

Facebook   Google+                                                  Celotna predstavitev »

Aktualno

16.11.2017
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti in Zbornica upraviteljev Slovenije iščeta dva (2) študenta oziroma študentki za pomoč oziroma sodelovanje pri raziskovalnem projektu s področja insolvenčnega prava.
11.09.2017
Peter Van Roste, generalni direktor Združenja evropskih nacionalnih registrov, bo v sredo, 11. oktobra 2017 na Pravni fakulteti v Ljubljani predstavil tehnične osnove delovanja interneta, ki jih je potrebo poznati pri pravnem urejanju področja elektronskih komunikacij.
28.08.2017
IPP-PF je sodeloval pri izvedbi projekta "Po kreativni poti do znanja 2016/2017", v okviru katerega so študenti Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, Pravne fakultete Univerze v Mariboru in Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru izdelali raziskovalno nalogo z naslovom “Odškodninska odgovornost Republike Slovenije in Evropske unije za izbris kvalificiranih obveznosti banke: Analiza posledic primera Kotnik".
24.08.2017
Izšla je nova znanstvena monografija z naslovom Varstvo potrošnikov pri spletnem poslovanju, v kateri 16 avtorjev obravnava aktualna vprašanja odprta pravna vprašanja varstva potrošnikov na internetu, zlasti v spletnih trgovinah in pri drugih oblikah pravnih transakcij, ki se sklepajo z uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij.
Arhiv obvestil